درو کردن فیلم فروشنده داستان فروشنده مخاطب

درو کردن: فیلم فروشنده داستان فروشنده مخاطب ایران فیلم گشت ارشاد ٢ گشت ارشاد

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی بازرسی های آژانس نظامی – غیر نظامی ندارد/ هر جا مورد نیاز باشد بازرسی می شود ، یوکیا آمانو

پیشتر دو مقام آژانس در تصویر العمل به گزارش ها راجع به اصرار ایالات متحده آمریکا به ضرورت بازرسی از سایت پارچین گفته بودند آژانس ضرورتی جهت بازرسی از این مکان ن

بازرسی های آژانس نظامی - غیر نظامی ندارد/ هر جا مورد نیاز باشد بازرسی می شود ، یوکیا آمانو

یوکیا آمانو: بازرسی های آژانس نظامی – غیر نظامی ندارد/ هر جا مورد نیاز باشد بازرسی می شود

عبارات مهم : آژانس

پیشتر دو مقام آژانس در تصویر العمل به گزارش ها راجع به اصرار ایالات متحده آمریکا به ضرورت بازرسی از سایت پارچین گفته بودند آژانس ضرورتی جهت بازرسی از این مکان نمی بیند.

همزمان با تایید پای بندی کشور عزیزمان ایران به مفاد توافق هسته ای (برجام) از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای تاکید کرده که این آژانس می تواند از همه مراکز در کشور عزیزمان ایران از جمله مراکز نظامی بازرسی کند.

بازرسی های آژانس نظامی – غیر نظامی ندارد/ هر جا مورد نیاز باشد بازرسی می شود ، یوکیا آمانو

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران “یوکیا آمانو” به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته آژانس تحت مدیریت او به گزارش های خبری تصویر العمل نشان نمی دهد، ولی بر اساس توافق برجام کشور عزیزمان ایران متعهد شده است اجازه بازرسی از هر مرکزی که نظام بازرسی آژانس اقتضا می کند – چه نظامی و چه غیر نظامی – را بدهد و نظامی بازرسی اژانس بر اساس برجام به مراکز نظامی و غیر نظامی تقسیم بندی نشده است.

آمانو تاکید کرده این بازرسی ها جهت کسب اطمینان از پای بندی کشور عزیزمان ایران به مفاد برجام و نبود فعالیت های مشکوک احتمالی است.

پیشتر دو مقام آژانس در تصویر العمل به گزارش ها راجع به اصرار ایالات متحده آمریکا به ضرورت بازرسی از سایت پارچین گفته بودند آژانس ضرورتی جهت بازرسی از این مکان ن

آمانو با رد تفسیرها راجع به مستثنی بودن مراکز نظامی کشور عزیزمان ایران از بازرسی های آژانس، گفته بر اساس توافق برنامه جامع اقدام یکسان بازرسی از مکان های متفاوت کشور عزیزمان ایران به نظامی و غیر نظامی تقسیم نشده وبازرسان آژانس در صورت تشخیص وجود فعالیت های مشکوک در هر مرکزی از ایران، می توانند در چارچوب سازوکار آینده نگری شده، از آن مرکز بازرسی کنند.

پیشتر نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در شرکت ملل در دیدار روز چهارشنبه گذشته خود با آمانو و مدیران ارشد آژانس در وین، از آنها خواسته بود بازرسی از مراکز نظامی کشور عزیزمان ایران را دردستور کار خود قرار دهند.

ایران در تصویر العمل به عنوان بازرسی از مراکز نظامی خود گفته است به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از مراکز سری و نظامی خود را نمی دهد.

بازرسی های آژانس نظامی – غیر نظامی ندارد/ هر جا مورد نیاز باشد بازرسی می شود ، یوکیا آمانو

پیشتر دو مقام آژانس در تصویر العمل به گزارش ها راجع به اصرار ایالات متحده آمریکا به ضرورت بازرسی از سایت پارچین گفته بودند آژانس ضرورتی جهت بازرسی از این مکان نمی بیند.

پیشتر دو مقام آژانس در تصویر العمل به گزارش ها راجع به اصرار ایالات متحده آمریکا به ضرورت بازرسی از سایت پارچین گفته بودند آژانس ضرورتی جهت بازرسی از این مکان ن

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz