درو کردن فیلم فروشنده داستان فروشنده مخاطب

درو کردن: فیلم فروشنده داستان فروشنده مخاطب ایران فیلم گشت ارشاد ٢ گشت ارشاد

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی ناشی از اهمیت آن است , تصویر العمل دادستان

نوزدهمین جلسه‌ شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران روز شنبه چهارم آذرماه با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسر

هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی ناشی از اهمیت آن است , تصویر العمل دادستان

تصویر العمل دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به سخنان روزهای گذشته احمدی نژاد؛ هجمه ها علیه دستگاه قضایی ناشی از اهمیت آن است

عبارات مهم : ایران

نوزدهمین جلسه شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران روز شنبه چهارم آذرماه با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران ، دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به سلامت و کارآمدی به عنوان دو شاخصه مهم قوه قضاییه، در تبیین اهمیت سلامت اظهار داشت: سلامت دستگاه قضا به عملکرد آن باز می گردد؛ به این ترتیب که نیروی انسانی و کارکنان آن از هرگونه خطایی که جرم محسوب می شود مصون باشند.

هجمه ها علیه دستگاه قضایی ناشی از اهمیت آن است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هجمه های اخیر علیه دستگاه قضا از سوی عوامل خارجی و داخلی را ناشی از اهمیت قوه قضاییه دانست که در قانون اساسی به آن توجه خاص شده است و مبنای آن نیز فقه اسلامی است که قاضی را منتسب به ولایت و رهبری می داند.

وی با خاطر نشان نمودن بیان امام خمینی (ره) که دستگاه قضایی را ضامن حقوق و آزادی های مردم می دانستند، در بیان چگونگی تضمین سلامت دستگاه قضا، شاخصه نظارت را مورد توجه قرار داد و افزود: یک سیستم در صورتی سالم می ماند که ضمن به روز شدن، به نحو مستمر تحت نظارت باشد و لذا اگر امروز نهادهای متعدد نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات، دادستانی کل کشور طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، دیوان عالی کشور، دادگستری های استان در امور نظارت ارزشیابی، هیأت های حفظ حقوق شهروندی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به کارها کارکنان دستگاه قضا نظارت دارند، ناشی از اهمیت این قوه است تا سلامت دستگاه قضایی را استمرار بخشد و تضمین نماید.

کارآمدی دستگاه قضایی ناشی از سلامت کارکنانش است

جعفری دولت آبادی در خصوص اهمیت نظارت مدیران قضایی در کنار نظارت های رسمی اظهار داشت: نظارت سرپرستان نواحی به لحاظ مستقیم و مداوم بودن، مهم است آیا که می تواند تمامی جوانب واکنش‌ها قاضی را در بر گیرد و به نحوه ی تحقیقات قضایی، چگونگی واکنش‌ها قاضی با مراجعین، میزان توان مندی وی در انجام امور قضایی، میزان تحمل وی در برابر ناملایمات و پایداری در برابر حوادث نظارت کند و چنین نظارت کاملی تنها در پرتو اختیارات مدیریتی قابل تحقق است.

پیش گیری از انحرافات قضات؛ تضمین کننده سلامت دستگاه قضایی است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشگیری از انحرافات قضات و ارتکاب جرایم به وسیله آنان را راهکار دیگری جهت تضمین سلامت دستگاه قضا خواند و با اشاره به بیانات رییس قوه قضاییه در جلسات متعدد و به خاص جلسه اخیر با مسؤولان نظارتی این قوه در این راستا، اظهار داشت: مدیر قوه قضاییه بارها تاکید کرده اند که نگذاریم قاضی به مرحله ی ارتکاب جرم برسد و آن وقت دستگیر شود، بلکه باید مراقب بود که اگر در ابتدای مسیر انحراف قرار گرفت، با تذکر و هشدار به مسیر مهم بازگردد.

جعفری دولت آبادی هزینه پیشگیری را کم تر از درمان دانست و با اشاره به این که پیشگیری طریق بهتری جهت رسیدن به نشانه هست، در تبیین اهمیت تذکر افزود: وجود نهادهای نظارتی به این معنا نیست که در برابر تخلفات سکوت کنیم، بلکه قاضی که بر خلاف شؤون در جمعی حاضر می شود که اصحاب پرونده در آن حضور دارند یا از موسسه ای وام می گیرند که ممکن است پرونده ای نزد وی داشته باشد، باید مورد تذکر قرار گیرد؛ قضات باید ضمن دوری از چنین ورطه های، نصیحت های مشفقانه را بپذیرند آیا که خداوند هم تذکر را نافع جهت مؤمنان می داند.

باید قضات خوش نام را در حافظه ی تاریخ ماندگار کرد

راهکار دیگر جهت تضمین سلامت دستگاه قضا، تشویق قضات خوش نام و معرفی آنان به مردم بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در توضیح این راهکار اظهار داشت: این گونه نباشد که صرفاً اخبار منفی علیه قضات منتشر شود بلکه باید قضاتی که از نظر علمی درخشش دارند، به رعایت عدالت شهره هستند و با مردم به کرامت واکنش‌ها می کنند را در حافظه ی تاریخ و ملت ماندگار کرد.

جعفری دولت آبادی در بیان ارتباط میان سلامت و کارآمدی دستگاه قضا، اظهار داشت: اگر به سلامت دستگاه قضایی توجه شود، کارآمدی آن نیز در پی خواهد آمد و به واقع، کارآمدی آن ناشی از سلامت کارکنانش است.

جریان فتنه هم می گفت حرف شورای نگهبان را قبول نداریم

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید مجدد بر ضرورت برقراری رابطه نیرومند تر میان سلامت و کارآمدی دستگاه قضا، از قضات خواست امروز که دستگاه قضایی لبه ی تیغ حملات عده ای قرار گرفته، در مبارزه با مفاسد و در جهت زیاد کردن کارآمدی خود تلاش نمایند و در توضیح افزود: اگر ورود دستگاه قضایی در سال ۸۸ نبود، جریان فتنه به کارها خود ادامه می داد. آن ها هم می گفتند حرف شورای نگهبان را قبول نداریم و دشمن های می درخواست کردند نظام را ساقط کنند منتها عده ای به بهانه تقلب در انتخابات به خیابان ریختند؛ در آن سال ها دستگاه قضایی به موقع ورود کرد و امروز هم عده ای به بهانه بعضی پرونده ها دستگاه قضایی را زیر سؤال می برند تا چنین وانمود سازند که قوه قضاییه از مسیر مهم خارج شده است است و هم صدایی عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه قابل تأمل است.

این که شخصی به خاطر چند متهم تلاش در شکستن اقتدار دستگاه قضایی نماید، جای تأسف دارد

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به این که اهمیت دستگاه قضایی و جایگاه منحصر به فرد آن به لحاظ شاخصه «استقلال»، موجب شده است است این رکن از نظام مورد تهاجم دشمن های هم در داخل و هم در خارج قرار گیرد، در خصوص هجمه های داخلی اظهار داشت: هیچ کس منکر بعضی پرسشها و نقیصه ها در دستگاه قضایی نیست ولی این که شخصی که خود مدتی مسؤولیت داشته، به خاطر چند متهم، تلاش در شکستن اقتدار دستگاه قضایی نماید، جای تأمل و تأسف دارد.

45 هزار نوبت ملاقات با زندانی در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال گذشته

جعفری دولت آبادی بیانات این فرد در خصوص اوضاع زندان ها را خلاف واقع خواند و در خصوص عملکرد دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در امر زندان ها گفت: اخیرا آقایی مدعی شده است است که کسی به زندان ها سر نمی زند این در حالی است که شما معاونان و قضات دادسرا از شدت فشارها جهت اجرای برنامه های دیدار از زندان و پیگیری به اوضاع زندانیان از ما گله مند شده است اید. فقط در هفته گذشته و در یک روز ۶۰ نفر از قضات و مقامات دادسرا با 3300 زندانی ملاقات کرده اند و در طول سال قبل، ۴۵ هزار نوبت ملاقات به وسیله قضات با زندانیان انجام شده است است و بعضی معاونان دادسرا به لحاظ عدم مراجعه به زندان ها توبیخ شدند. در تمام زندان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دایره نظارت راه اندازی شده است و در حال حاضر بیس از سی قاضی در دوایر نظارت و صرفا در امر زندانیان خدمت می کنند.

کاهش جمعیت زندانیان پایتخت کشور عزیزمان ایران به رغم زیاد کردن ورودی پرونده ها

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تخصیص داده شده است ۱۶ جلسه ی شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال گذشته به عنوان زندان ها و برگزاری همایش و چندین نشست با همین عنوان در سال جاری، نتیجه ی این کارها را در آمار اعلامی از سوی شرکت زندان ها مستتر دانست که به رغم زیاد کردن ورودی های دادسرای تهران، جمعیت زندانیان دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به میزان 8/3 درصد کم کردن داشته هست. وی افزود: ابلاغ دستورالعمل کم کردن جمعیت کیفری زندان ها به وسیله قوه قضاییه و هم چنین دیدار ریاست قوه قضاییه در خردادماه سال 95 از زندان پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ و ملاقات با تعداد زیادی از زندانیان، مؤید توجه بیش از حد قوه قضاییه به مسئله زندان ها و پرسشها زندانیان است.

مرز میان انتقاد و جرم: منصفانه بودن و عدم تخریب و توهین

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران این سخن که قوه قضاییه با انتقاد نسبت به دستگاه قضایی برخورد می کند را ادعای واهی خواند و با طرح این پرسش که در کدام پرونده قاضی انتقاد را جرم دانسته هست، افزود: جرم در قانون تعریف شده است است و تبحر قاضی در حدی است که میان انتقاد و جرم تفکیک نماید. قانون مطبوعات نیز مرز میان انتقاد و توهین و افترا را با دو شرط مشخص کرده هست؛ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق، استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب آزاد است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به ادعاهای این فرد اطراف فوت ستار بهشتی اظهار داشت: در عنوان ستار بهشتی بیشترین توضیحات را دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران به مراجع رسمی ارایه داد. دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در دبیرخانه شورای امنیت ملی و در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و حتی به آقای نجار وزیر وقت کشور واقعیت های مرتبط با اتفاق اعلام شد تا به اشتباه اطلاع رسانی نشود، و در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل شد؛ مأمور متخلف تحت تعقیب قضایی قرار داده شد و با تحمل محکومیت حبس از زندان آزاد شد.

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تلاش دشمن جهت سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤولان کشور، تهمت ها علیه نظام را هم سویی با دشمن دانست و افزود: از راه های سلب اعتماد مردمی این است که به مسؤولان نظام نسبت های خلاف واقع داده شود و طرح عنوان قدیمی حساب های قوه قضاییه در این راستا صورت می گیرد.

برخی دوست دارند به هر طریق که شده است خود را مطرح نمایند

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سکوت قوه قضاییه در برابر چنین ادعاهایی را به منزله ی بدون پاسخ بودن آن ها ندانست و اظهار داشت: بعضی دوست دارند به هر طریق که شده است خود را مطرح نمایند ولی امروز که به کیان دستگاه قضایی حمله کرده اند، تاکید می نمایم که دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد بوده و همواره تلاش بر این داشته ایم که از خط انصاف خارج نشویم، ولی تسلیم فشارهای وارده از سوی عده ای با نشانه حمایت از افراد متخلف یا جریان های فکری انحرافی، فرقه گرایی و جناحی گری نخواهیم شد. و اگر تصور کرده اند که با چنین هجمه هایی بر قوه قضاییه، قضات قلم ها را زمین می گذارند، اشتباه کرده اند.

جعفری دولت آبادی این که شخصی ادعا کرده است هشتاد میلیون نفر نزدیکان وی هستند را نوعی توهم خواند و با اشاره به این که مردم داوران منصفی هستند، افزود: با این کارها سخیف، مردم به تدریج درمی یابند که چه کسانی همراه انقلاب و پشتیبان کشورند و چه کسانی آب به آسیاب دشمن می ریزند. مردم خدمت گزاران خود را به خوبی می شناسند و چنین گزافه هایی تأثیری بر عزم دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان نخواهد داشت.

هوای پاک جزو حقوق عامه است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تصویب قانون هوای پاک و توضیح بعضی مواد این قانون جهت قضات حاضر در جلسه، قلمرو این قانون را کشوری خواند و از جمله گارانتی اجراهای آینده نگری شده است در این قانون را، توقف ماشین و جزای نقدی اعلام نمود و افزود: دو توصیه مهم این قانون، ضابط خاص و آینده نگری شعب خاص هست. در ماده ۳۱، یگان حفاظت شرکت محیط زیست به عنوان ضابط خاص آینده نگری شده است که در کنار نیروی انتظامی مکلف به اقدام بر اساس نظر دادستان شهرستان گردیده اند. هم چنین طبق این قانون، قوه قضاییه به تشخیص خود در هر حوزه قضایی شعبی را جهت پیگیری به جرایم عنوان این قانون تخصیص داده شده است خواهد داد.

صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی در دو پرونده اقتصادی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست به وسیله دادسرای پولی – بانکی در پرونده ی عنوان اختلاس از یکی از شعب بانک ملت خبر داد و در توضیح اظهار داشت: عنوان این پرونده، جابجایی غیرقانونی 1200 میلیارد تومان از یک شعبه بانک بود. که با اقدام به موقع دادستانی وجوه توقیف و به بانک اعاده شده است هست. که در این پرونده هفت نفر تحت تعقیب قرار گرفته و در حال حاضر دو نفر از متهمان در بازداشت بسر می برند. هم چنین در پرونده دیگر مفتوح در همین ناحیه از دادسرا، مقادیر قابل توجهی وجوه در یکی از شعب خارجی بانک ملت جابه جا شده است و به بستگان متهم متواری به خارج از کشور انتقال یافته هست. که در این پرونده نیز عمده وجوه توقیف شده است هست. در این پرونده که علاوه بر مدیرعامل وقت بانک ملت، چهار نفر دیگر از همدستان وی نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند، قرار جلب به دادرسی صادر شده است است.

هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی ناشی از اهمیت آن است , تصویر العمل دادستان

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | پرونده | دستگاه | قوه قضاییه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz