درو کردن فیلم فروشنده داستان فروشنده مخاطب

درو کردن: فیلم فروشنده داستان فروشنده مخاطب ایران فیلم گشت ارشاد ٢ گشت ارشاد

گت بلاگز اخبار پزشکی داروهای جدیدی که سرطان را میخکوب می کنند

محققان آمریکایی یک شیوه درمانی هدفمند جهت سرطان اختراع کردند که قادر است با جلوگیری از تولیدمثل سلول های سرطانی، مانع گسترش این بیماری در بدن شود.

داروهای جدیدی که سرطان را میخکوب می کنند

داروهای جدیدی که سرطان را میخکوب می کنند

عبارات مهم : ایمنی

محققان آمریکایی یک شیوه درمانی هدفمند جهت سرطان اختراع کردند که قادر است با جلوگیری از تولیدمثل سلول های سرطانی، مانع گسترش این بیماری در بدن شود.

به گزارش ایرنا ، سلول ها دارای محدودیت در تکثیر هستند و بدن قبل از نابودی دی ان ای آنها به علت آسیب های وارد شده است در اثر تکثیر، تولیدمثل سلول ها را در فرآیندی موسوم به پیری متوقف می کند و در نهایت سیستم ایمنی می تواند چنین ضایعاتی را از بین ببرد.

اما گاهی سلول ها از قوانین تبعیت نمی کنند و خارج از سیستم نظارتی بدن به تولید مثل خود ادامه می دهند و در این میان، سلول های سرطانی از مکانیزم تولید مثل این سلول ها جهت تکثیر نامحدود خود بهره می برند.

داروهای جدیدی که سرطان را میخکوب می کنند

اکنون محققان ترکیباتی را تولید کرده اند که بدون آسیب زدن به دی ان ای و سلول های سالم، فرآیند پیری را در مورد سلول های سرطانی مجددا فعال کرده و البته بدون کشتن این سلول ها، از گسترش آنها جلوگیری می کنند. این ترکیبات قادرند دو ژن KAT6A و KAT6B را که کنترل کننده فرآیند تکثیر سلولی هستند، از بین ببرند.

در آزمایشات اولیه محققان توانستند از انتشار سرطان در بدن ماهی زبرای مبتلا به سرطان کبد و موش های مبتلا به لینفوم جلوگیری کنند.

با وجود این که معلوم نیست بعد از توقف تولید مثل سلول های سرطانی چه اتفاقی جهت آن ها رخ می دهد، محققان امیدوارند سیستم ایمنی بدن بتواند راهکاری جهت نابودسازی این سلول ها بیابد.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature انتشار یافته است.

محققان آمریکایی یک شیوه درمانی هدفمند جهت سرطان اختراع کردند که قادر است با جلوگیری از تولیدمثل سلول های سرطانی، مانع گسترش این بیماری در بدن شود.

واژه های کلیدی: ایمنی | سیستم | محققان | جلوگیری | سرطان کبد | محققان آمریکایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz